HD_MRK
Kunst en Cultuur Lopik header
Stichting Kunst en Cultuur Lopik
PG
 

Gemeente Lopik nam het initiatief voor de Werkgroep Kunst en Cultuur. Inmiddels is de werkgroep overgegaan in een zelfstandige stichting.

Achtergronden ontstaan

Aandacht van de gemeente Lopik
In de jaren negentig wilde de gemeente Lopik meer aandacht geven aan het Kunst en Cultuur beleid en stelde een commissie in om dit te bevorderen. Naast een adviescommissie om te beoordelen of lokale kunstprojecten in aanmerking kwamen voor subsidie, werd de Werkgroep Kunst en Cultuur Lopik ingesteld, die als taak had op een laagdrempelige manier de burgers kennis te laten maken met de waardevolle historische en culturele elementen en gebouwen in de eigen woonomgeving. De werkgroep werd ambtelijk ondersteund door een beleidsmedewerker en had een eigen werkbudget voor activiteiten, inclusief een budget voor Open Monumentendag.

Kunst en Cultuur geen gemeentelijke taak meer…
In een bezuinigingsronde vervielen de ambtelijke ondersteuning en de beide budgetten. De werkgroep besloot zelfstandig verder te gaan vanwege het grote enthousiasme van de bevolking voor de activiteiten en het besef dat er zoveel belangrijke aspecten van Cutuur en Kunst aandacht verdienen. Hiervoor werd de Stichting Kunst en Cultuur opgericht. Vanaf dat moment moet de Stichting zelf voor inkomsten zorgen. Dit doet ze door het heffen van entreegelden, zoeken van sponsors en ondersteuning bij projecten.

Alle werkzaamheden zijn in het 20 jarige bestaan van de Werkgroep/Stichting door enthousiaste vrijwilligers verricht. Het leidende motief was, is en blijft: Kunst en Cultuur verrijken je leven.