HD_MRK
Kunst en Cultuur Lopik header
Stichting Kunst en Cultuur Lopik
PG
 

Adres

Lekdijk Oost 12
ingang aan de S.L. van Alterenlaan
3413 MS Jaarsveld

Afspraak voor rondleiding

Bij voorkeur per E-mail
dijkhuis@kunstencultuurlopik.nl
Per telefoon 06 – 5141 5143
of 06 – 5198 2065
Van 6 april – 1 oktober
Alleen op zaterdag en zondag

Dijkhuis

Wilt u kennismaken met de wereld van het dijkleger en het Dijkhuis te Jaarsveld eens van binnen zien? Op een aantal zaterdagen en zondagen verzorgen vrijwilligers van Stichting Kunst en Cultuur rondleidingen door het Dijkhuis en de zolders van de “Zwarte Schuur” (het voormalig dijkmagazijn). Daarnaast zijn rondleidingen op afspraak mogelijk (alleen in het weekend).

Het seizoen start op 1 april en sluit eind september. In verband de Corona-maatregelen* kunnen wij alleen rondleiden op afspraak en zijn alle gepubliceerde data onder voorbehoud dat de regels het toelaten op het betreffende moment.

Herman de Man-maand

Van 8 juli t/m 8 augustus is het Herman de Man-maand. Een maand lang verzorgt stichting Het Platteland een programma met culturele, educatieve en recreatieve activiteiten in de Krimpener- en Lopikerwaard. Herman de Man (op 11 juli 1898 geboren te Woerden, overleden op 14 november 1946 te Schiphol) was een Nederlands schrijver van voornamelijk literaire streekromans. Als kind woonde hij onder meer in Woerden, Polsbroekerdam, Benschop, Oudewater en Gouda.

De boeken van Herman de Man spelen zich voornamelijk af in de streek waarin hij opgroeide. Het bekendste voorbeeld hiervan is Het Wassende Water, dat zich afspeelt in de Lopikerwaard en in 1986 onderwerp was van een achtdelige televisieserie van de NCRV. Het Dijkhuis is in het boek een belangrijke locatie waar veel ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden.

Rondleidingen Herman de Man-maand

Duur rondleiding ca. 45 minuten. Toegang gratis.
Reservering noodzakelijk, bij voorkeur per email via dijkhuis@kunstencultuurlopik.nl of 06-5141 5143. Mogelijke starttijden: 14:00 uur, 14:30 uur, 15:00 uur, 15:30 uur, 16:00 uur.  Bij reserveren graag aangeven of alle deelnemers al gevaccineerd zijn, of tot hetzelfde huishouden behoren in verband met de bepaling van de maximale groepsgrootte. U kunt in principe maximaal voor 4 personen reserveren (tenzij: zie hieronder bij Corona-regels).

Het Wassende Water, muzikale vertelvoorstelling in het kader van Herman de Man-maand

Het Wassende Water is een vertelvoorstelling gebaseerd op het gelijknamige boek van Herman de Man. Een verhaal dat zich afspeelt aan het begin van de vorige eeuw maar geenszins gedateerd is.
Meer informatie en reserveren: Agenda: Het Wassende Water, muzikale vertelvoorstelling

Reguliere rondleiding

Duur rondleiding ca. 45 minuten. Toegang gratis.
Reservering noodzakelijk, bij voorkeur per email via dijkhuis@kunstencultuurlopik.nl of 06-5141 5143. Mogelijke starttijden: 14:00 uur, 14:30 uur, 15:00 uur.  Bij reserveren graag aangeven of alle deelnemers al gevaccineerd zijn, of tot hetzelfde huishouden behoren in verband met de bepaling van de maximale groepsgrootte.

Evenementen

Corona-regels

Rondleidingen

Tijdens een rondleiding start u met een bezoek aan de exposities op de zolders van de Zwarte Schuur en het stenen wachthuis. ‘Welkom in de wereld van het Dijkleger’ is een levensgrote ‘kijkdoos’ met beelden van het dijkleger vroeger en nu; de expositie “Dijkhuis en waterbeheer” geeft inzicht in de geschiedenis van het Dijkhuis en natuur en cultuurhistorie op en rond de Lekdijk. Bij de rondleiding bezoekt u deze exposities, de omgeving van het dijkhuiscomplex en de grote vergaderzaal met de dijkgravenkamer in het Dijkhuis. U krijgt een beeld van het leven en werk van dijklegersoldaten, adellijke dijkgraven en hoogheemraden uit vroeger tijden.

Een rondleiding is gratis en duurt ca. 45 minuten tot anderhalf uur, afhankelijk van uw eigen wensen en voorkeuren. Ook internationale groepen of speciale kinderrondleidingen zijn mogelijk.