HD_MRK
Kunst en Cultuur Lopik header
Stichting Kunst en Cultuur Lopik
PG

Open Monumentendag

In het tweede weekend van september zijn jaarlijks meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. In Lopik vertaalt Stichting Kunst en Cultuur het nationale thema naar een plaatselijke invulling, waarbij gekeken wordt bij welke kern dit het beste past. Het programma wordt samengesteld met de buurtvereniging of een groep enthousiaste bewoners van de kern.

In de linkerkolom vindt u de verslagen, historische boekjes en foto’s van de Open Monumentendagen in de afgelopen jaren. 

Historie Lopik

De bewoningsgeschiedenis van Lopik begint bij de grote ontginningen vanaf de 11de eeuw. De moerassige wildernis was voor die tijd niet of nauwelijks bewoonbaar. De enige plekken die niet telkens overstroomden waren de hogere stroomruggen, bestaande uit zandige oeverwallen van een oude rivierstroom. In het gebied van de huidige gemeente Lopik bestonden verschillende dorpen en buurten die allemaal een eigen geschiedenis hebben, deze zijn nog herkenbaar in de negen verschillende kernen van de huidige gemeente Lopik.  Deze historie is uitgebreid beschreven in de hierboven genoemde historische boekjes. Onderaan deze pagina vindt u nog meer kennisbronnen.

Lopikse monumenten digitaal op de kaart

Van de Cultuur Historische Waardenkaart van de gemeente Lopik is een publieksversie gemaakt op de speciale website: www.lopikopdekaart.nl. Hierop zijn ca. 700 cultuurhistorische elementen in Lopik te vinden. Lopikopdekaart.nl is een interactieve site. Heeft  u zelf verhalen, beelden, foto’s of  krantenknipsels die iets toevoegen aan het verhaal en de geschiedenis van onze gemeente en wilt u dat delen? Via het emailadres chw@lopik.nl  kunt u deze toesturen voor plaatsing bij het betrokken object op de kaart.

Cultuur Historische Fietstocht

In 2018 hebben gemeente Lopik en Stichting Kunst & Cultuur Lopik een cultuurhistorische puzzeltocht samengesteld mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. Bij de tocht is een boekje uitgegeven, waarin verschillende plekjes onderweg worden beschreven.  Dit boekje is af te halen bij de gemeente. Dus u kunt de tocht voor uw eigen lering ende vermaak nog steeds fietsen (zonder kans op een prijs), nu met alle informatie bij de hand.

Overige geschiedenisbronnen: