HD_MRK
Kunst en Cultuur Lopik header
Stichting Kunst en Cultuur Lopik
PG
 

Het Dijkhuiscomplex is eigendom van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een groot deel van het complex is verbouwd tot kantoor en is verhuurd;  in het weekend verzorgen vrijwilligers van de Stichting Kunst en Cultuur rondleidingen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt in een groot deel van Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland aan veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater.

Dijkhuiscomplex – watererfgoed

Het Dijkhuiscomplex is een Rijksmonument en omvat naast het Dijkhuis, met vergaderzalen en slaapgelegenheid voor bestuur en dijkgraaf, onder meer een paardenstal uit de 17e eeuw, een dijkmagazijn, een stenen wachthuis en een peilschaalhuis. Samen vertellen ze het verhaal van de eeuwenlange strijd tegen het water, of zoals de spreuk op de gevel aangeeft: “Vivo leo cespite tutus”  – De Hollandse leeuw is veilig achter de groene zoden van de dijk (vrij vertaald).

Watererfgoed

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil het watererfgoed in het gebied behouden en de kennis over historisch en hedendaags waterbeheer uitdragen. Het beheergebied bevat honderden cultuurhistorisch waardevolle objecten, zoals (stoom)gemalen, sluizen, peilschaalhuisjes en hoefslagpalen.