HD_MRK
Kunst en Cultuur Lopik header
Stichting Kunst en Cultuur Lopik
PG
 

Het monumentale Dijkhuis aan de Lekdijk in Jaarsveld dateert uit 1903. Maar de historie van dijkbeheer en –bewaking gaat meer dan zeven eeuwen terug.

Het “oude” Dijkhuis uit 1675

De geschiedenis

Het Dijkhuis was vergaderplek en commandopost bij hoogwater van het bestuur van het voormalig Hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams en van de IJsseldam en vanaf 1974 van rechtsopvolger Waterschap Lopikerwaard. Dit waterschap ging in 1994 op in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waarna het hoofdkantoor naar Houten werd verplaatst.

Voordat het Dijkhuis in 1903 gebouwd werd, stond er op dezelfde plek al een Dijkhuis met dezelfde functie, gebouwd in 1675.

Het Hoogheemraadschap bestond echter al veel langer. Na grote overstromingen in de 13de en begin 14de eeuw, werd het duidelijk dat het onderhoud van de Lekdijk beter geregeld moest worden. In 1328 gaf de Bisschop van Utrecht daarom de eerste dijkbrief  aan het Hoogheemraadschap, wat wordt gezien als de officiële oprichtingsdatum.

De dijkbrief uit 1328 is (in kopie) te zien in de expositie op de zolder van het wachthuis.