HD_MRK
Kunst en Cultuur Lopik header
Stichting Kunst en Cultuur Lopik
PG
 

Met gebundelde krachten van de werkgroep Kunst en Cultuur en de gemeente Lopik zijn de voorheen verborgen geheimen van de magazijnen, bunkers, infrastructuur, flora en fauna op het MOB-complex in Benschop onthuld tijdens Open Monumentendag 2011.
OMD Boekje MOB Benschop 2011

OMD 2011 MOB Benschop

Krachten gebundeld, geheimen onthuld
Bij de herbestemming van bijzondere publieke spelen behoud, betekenis en toekomstig gebruik een belangrijke rol. Het behoud en verbetering van een goede leefomgeving voor mens en natuur zijn daarbij richtinggevend. Dit geldt ook voor het landschappelijk zo opvallende MOB-complex Benschop dat zijn oorspronkelijke functie – de opslag van munitie – heeft verloren.

De Werkgroep Kunst en Cultuur, die in de gemeente Lopik jaarlijks in één van de kernen de Open Monumentendag organiseert, heeft het thema aangegrepen om de historie van het complex te onderzoeken. Omdat het complex als militair object van de landsverdediging voor het publiek een behoorlijk geheim verhulde, viel het niet mee om de gegevens boven water te krijgen.

Speurwerk in de vrijgegeven archieven van Het Militair Historisch Instituut in Den Haag, informatie van het Regionaal Historisch Centrum Woerden, gegevens uit het archief van de gemeente Lopik, gesprekken met een bewaker / hondengeleider en met de laatste complex – commandant, evenals interviews met een aantal voormalig medewerkers van het complex hebben interessante historische (nooit eerder gepubliceerde) gegevens opgeleverd.

U vindt het allemaal in het speciale OMD boekje.